Home > Disclaimer

Disclaimer

Door deze Web Site te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.
Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Murbeugel-land te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Op andere Service Land websites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

Muurbeugel-land behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Murbeugel-land behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te be?indigen of de toegang daartoe te beperken.

Niets van deze website mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of worden opgeslagen op een elektronisch medium of in een machineleesbare vorm.

Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Media Homeservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op deze website en wijst elke impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel van de hand. Media Homeservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of incidentele schade of gevolgschade die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Wij beloven zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze niet aan derden te verstrekken. Wanneer u nog niet op onze mailinglijst voorkomt kunt u zich aanmelden voor de mailinglijst (Opt-in). Verder gebruiken wij uw gegevens alleen om uw bestelling uit te voeren.

 

 


 

Muurbeugel-land.nl
Dijkwater 20
2715 EA Zoetermeer

Tel.: 079-3521406
Mobiel: 06-46054501
info@muurbeugel-land.nl
 

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vrij 9:30 - 18:00
zat 9:30 - 17:00
zon gesloten
24 uur online
 

Logo - Pinnen Logo - iDeal Vlag - Nederland Vlag - Belgie
Om je beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies.Verberg deze melding